ACASĂ

Ligia Cătuna şi Asociaţii este societatea civilă de avocaţi pregatită să răspundă celor mai înalte exigenţe ale dvs., îmbinând experienţa şi notorietatea avocatului fondator cu dinamismul şi determinarea unei echipe tinere, într-un corp de avocaţi unit şi puternic.

Ligia Cătuna Law Office is the legal office prepared to answer one’s highest requirements, for it combines the experience and fame of the founding lawyer with the dynamism and determination of a young team, into a united and powerful body.

Acest website a fost conceput doar în scopuri informative. Prin accesarea lui nu se stabilește o relație client-avocat.
Pentru relații suplimentare contactați-ne direct. Reproducerea informațiilor fără acordul nostru este interzisă.