AV. NICOLETA BEDROSIAN

Background

Avocat Nicoleta Victoria Bedrosian a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara în anul 2006.

În anul 2008 a absolvit cursurile masteratului „Dreptul afacerilor” organizat în cadrul Universității de Vest din Timișoara.

A dobândit calitatea de avocat în anul 2009, exercitând  până în prezent această profesie în cadrul Baroului Timiș.
În prezent este partener coordonator al Societăţii Civile de Avocaţi „Ligia Cătuna şi Asociaţii”.

S-a remarcat constant în activitatea de consultanță și litigii.

Participant la reuniuni internaționale și la cursuri de specializare sub egida Uniunii Europene.

Specialist atestat în Resurse Umane, autor de articole şi cărţi de specialitate.

Interviu – Participare emisiune TV

www.facebook.com/RecrutatInTimisoara – Clauza de neconcurență și cea de confidențialitate.

publicaţii

Drept procesual civil. partea generală. caiet de seminar

Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2009, 2014

Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, Sinteze şi grile

Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012, 2014, 2015, 2016

International employment law – capitolul aferent româniei

Editura Juris Publishing, New York, USA, 2012, 2014

Experienţă profesională în domeniile

Dreptul muncii – consultanţă şi litigii

Contracte civile şi comerciale

Contencios administrativ și fiscal

Limbi străine

Limba engleză

Limba franceză

E-mail

av.nicoleta.bedrosian@lawoffice.ro

Acest website a fost conceput doar în scopuri informative. Prin accesarea lui nu se stabilește o relație client-avocat.
Pentru relații suplimentare contactați-ne direct. Reproducerea informațiilor fără acordul nostru este interzisă.