COLABORATORIColaboratori

Av. Ada-Arina Izgirean

Av. Adelina Hărșan

Ligia Cătuna şi Asociaţii este societatea civilă de avocaţi pregatită să răspundă celor mai înalte exigenţe ale dvs., îmbinând experienţa şi notorietatea avocatului fondator cu dinamismul şi determinarea unei echipe tinere, într-un corp de avocaţi unit şi puternic.

Biroul de avocatură a fost înfiinţat în anul 1987 când partenerul coordonator, Ligia Cătuna, a fost admis în avocatură.

Odată cu intrarea în vigoare a legii permisive pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat a fost înfiinţată societatea civilă de avocatură Ligia Cătuna.

Încă din anul 1990 şi până în prezent, societatea de avocatură oferă asistenţă juridică specializată pentru societăţi multinaţionale, dar este calificată şi pentru asistarea clienţilor privaţi în litigii de dreptul familiei, dreptul muncii etc.

Serviciile societăţii de avocatură “Ligia Cătuna și Asociații” pot fi asigurate, la cerere, direct în limbile engleză, franceză sau italiană.

Echipa noastră este compusă din avocaţi tineri şi motivaţi, având colaborări cu notari, experţi şi traducători autorizaţi.

De asemenea, colaborăm cu avocaţi din străinătate şi cu societăţi importante de avocatură din România.

Cu toate că nu suntem o societate de avocatură cu un număr foarte mare de avocaţi, ne prezentăm cu încredere ca fiind o echipă aptă să găsească soluţii rapide, eficiente, dinamice şi cu costuri reduse la problemele juridice ale clienţilor.

Oferim consultanţă juridică pe bază de abonamente lunare, dar şi cu tarifare orară.

Desigur, onorariile se discută şi negociază cu fiecare client în parte, în funcţie de nevoile juridice personalizate ale acestora.

Suntem recunoscuţi pe piaţa serviciilor juridice şi ne-am menţinut o reputaţie bună, nu numai pentru rezultatele profesionale, dar şi prin prisma promptitudinii, flexibilităţii programului, dinamicii şi seriozităţii de care dăm dovadă.

Suntem un partener de încredere şi răspundem profesionist aşteptărilor dvs.!

Acest website a fost conceput doar în scopuri informative. Prin accesarea lui nu se stabilește o relație client-avocat.
Pentru relații suplimentare contactați-ne direct. Reproducerea informațiilor fără acordul nostru este interzisă.